PSSI kalkulátor

Informace o PSSI
plocha postižení kštice závažnost postižení
Označte plochu postižení kštice dle uvedené procentuální škály. Zvolte závažnost postižení jednotlivých charakteristik výsevu psoriázy pro kštici tak, aby zvolená škála co nejvíce odpovídala stavu pacienta.
01234
01234
01234
PSSI skóre:

Informace o PSSI

PSSI (Psoriasis Scalp Severity Index) je index umožňující objektivně vyjádřit tíži psoriázy a plochu postižení kštice.

Tíže psoriázy kštice je hodnocena pomocí následujících tří charakteristik:
 • erytém,
 • indurace,
 • deskvamace;
přičemž jejich podíl postižení kštice je vyjádřený následující škálou od 0 do 4:
 • 0 = žádné postižení
 • 1 = mírné
 • 2 = střední
 • 3 = výrazné
 • 4 = velmi výrazné
Plocha postižení kštice je hodnocena v procentech dle následující škály:
 • 0 %
 • < 10 %
 • 10 % < 29 %
 • 30 % < 49 %
 • 50 % < 69 %
 • 70 % < 89 %
 • 90 % < 100 %

Nejvyšší bodové hodnocení PSSI skóre je 72 a nejnižší 0.