PSSI kalkulátorInformace o PSSI

rozsah postižení kštice erytém indurace deskvamace
Označte rozsah postižení kštice dle uvedené procentuální škály. Zvolte závažnost postižení jednotlivých charakteristik výsevu psoriázy pro kštici tak, aby zvolená škála co nejvíce odpovídala stavu pacienta.
Hodnotící škála
Celkem PSSI