POEM (měření ekzému zaměřené na pacienta)

Informace o POEM

Zakroužkujte prosím jednu odpověď u každé ze sedmi následujících otázek. Otázky se týkají Vašeho ekzému. Nedokážete‐li na některou otázku odpovědět, ponechte odpověď prázdnou.

Kolik dnů Vás za poslední týden kvůli ekzému svědila kůže?
Kolik dnů byl za poslední týden kvůli ekzému narušen Váš spánek?
Kolik dnů Vám za poslední týden kvůli ekzému krvácela kůže?
Kolik dnů Vám za poslední týden kvůli ekzému mokvala kůže nebo se na ní objevily kapky čiré tekutiny?
Kolik dnů jste za poslední týden měl/a kvůli ekzému popraskanou kůži?
Kolik dnů se Vám za poslední týden kvůli ekzému loupala kůže?
Kolik dnů jste za poslední týden měl/a kvůli ekzému pocit suché nebo hrubé kůže?
POEM skóre:
pro vyhodnocení dotazníku je možné nezodpovědět jen jednu otázku
0–2 = čistá nebo téměř čistá pokožka
3–7 = mírný ekzém
8–16 = středně závažný ekzém
17–24 = závažný ekzém
25–28 = velmi závažný ekzém

Informace o POEM

POEM (Patient-Oriented Eczema Measure) je dotazník hodnotí subjektivní potíže pacienta související s atopickou dermatitidou.

Každá ze sedmi otázek má stejnou váhu a boduje se od 0 do 4 následovně:
Ani jeden den 0 bodů
1–2 dny 1 bod
3–4 dny 2 body
5–6 dnů 3 body
Každý den 4 body
Otázka nezodpovězena 0 bodů

Pokud zůstane jedna otázka nezodpovězena, boduje se jako 0 a skóre se sečtou a vyjádří se jako obvykle z maxima 28. Pokud zůstaly nezodpovězeny dvě a více otázek, dotazník se neskóruje.

Význam skóre POEM
0–2 = čistá nebo téměř čistá pokožka
3–7 = mírný ekzém
8–16 = středně závažný ekzém
17–24 = závažný ekzém
25–28 = velmi závažný ekzém