DLQI (Dermatologický index pacientovy kvality života)

Informace o DLQI Dotazník v PDF

Cílem tohoto dotazníku je zhodnotit, do jaké míry Vaše kožní choroba ovlivnila Váš život v posledním týdnu. Prosím, zaškrtněte jednu možnost u každé otázky.

Jak mnoho vaše kůže během posledního týdne svědila, bolela, pálila nebo byla citlivá nebo podrážděná?
Nakolik jste byl během posledního týdne uveden do rozpaků nebo jste si sám uvědomoval stav své kůže?
Jak moc vám během posledního týdne vaše kožní choroba překážela při nakupování, péči o domácnost nebo zahradu?
Nakolik ovlivnil stav vaší kůže během posledního týdne výběr oblečení?
Nakolik stav vaší kůže během posledního týdne ovlivnil vaše společenské aktivity a náplň volného času?
Jak vám stav vaší kůže během posledního týdne vadil při sportu?
Zabránil vám stav vaší kůže během posledního týdne pracovat nebo studovat?
Pokud ne, překážel Vám během posledního týdne stav vaší kůže při práci nebo studiu?
Měl jste kvůli stavu vaší kůže v posledním týdnu nějaké problémy ve styku s partnerem, blízkými přáteli nebo příbuznými?
Měl jste kvůli stavu vaší kůže v posledním týdnu sexuální problémy?
Způsobila vám léčba vašeho kožního onemocnění během posledního týdne nějaké problémy, např. zabrala příliš času, způsobila nepořádek?
DLQI skóre:
0–1 = vůbec žádný vliv na pacientův život
2–5 = malý vliv na pacientův život
6–10 = mírný vliv na pacientův život
11–20 = velmi velký vliv na pacientův život
21–30 = extrémně velký vliv na pacientův život

Informace o DLQI

Dotazník dermatologického indexu kvality života (DLQI) je určený pro použití u dospělých pacientů, tzn. u pacientů ve věku nad 16 let. Dotazník nevyžaduje další objasňování a může být jednoduše předán pacientovi, který má dotazník vyplnit, aniž by bylo nezbytné poskytnout mu jakékoli další vysvětlení. Jeho vyplnění obvykle trvá jednu či dvě minuty.

Bodování každé otázky je následující:
Velmi 3 body
Dost (hodně) 2 body
Málo 1 bod
Vůbec 0 bodů
Není podstatné 0 bodů
Otázka nezodpovězena 0 bodů
Otázka 7: „zabráněno pracovat či studovat“ 3 body

Skóre DLQI se vypočítá jako součet dosažených bodů u každé otázky, přičemž maximální dosažený výsledek je 30, minimální je 0. Čím vyšší je dosažené skóre, tím více byla kvalita života narušena. Skóre DLQI lze také vyjádřit jako procentní podíl z maximálního možného počtu 30 bodů.

Význam skóre DLQI
0–1 = vůbec žádný vliv na pacientův život
2–5 = malý vliv na pacientův život
6–10 = mírný vliv na pacientův život
11–20 = velmi velký vliv na pacientův život
21–30 = extrémně velký vliv na pacientův život

Podrobná analýza skóre DLQI
Skóre DLQI může být analyzováno v rámci šesti okruhů takto:
Příznaky a pocity Otázky 1 a 2 Maximum 6 bodů
Denní činnosti Otázky 3 a 4 Maximum 6 bodů
Volný čas Otázky 5 a 6 Maximum 6 bodů
Práce a škola Otázka 7 Maximum 3 body
Osobní vztahy Otázky 8 a 9 Maximum 6 bodů
Léčba Otázka 10 Maximum 3 body

Skóre u každého z výše uvedených okruhů může být rovněž vyjádřeno jako procentní podíl ze 6 či ze 3.