Před spuštěním kalkulátoru můžete zadat údaje o pacientovi, které Vám poslouží pro jeho následnou snažší identifikaci. Zadání údajů však není nutné pro práci s kalkulátory.

Veškeré údaje, které zadáte do tohoto vstupního formuláře či při hodnocení rozsahu postižení se neukládají do žádného systému ani jinak neshromažďují.

Data slouží pouze pro potřebu Vás jako ošetřujícího lékaře. Můžete však hodnocení pacienta uložit na lokální disk svého počítače, případně vytisknout na tiskárně a založit do dokumentace pacienta.