Pokud chcete, zadejte údaje o pacientovi. Pro práci s kalkulátory to však není nutné.

Pacient

Veškeré údaje, které zadáte do tohoto vstupního formuláře či při hodnocení rozsahu postižení se neukládají do žádného systému ani jinak neshromažďují.

Data slouží pouze pro potřebu Vás jako ošetřujícího lékaře. Můžete však hodnocení pacienta uložit na lokální disk svého počítače, případně vytisknout na tiskárně a založit do dokumentace pacienta.