NAPSI kalkulátor

Informace o NAPSI
Skóre pro psoriázu matrix Skóre pro psoriázu lůžka Celkem
Zvolte závažnost postižení jakýmkoliv z následujících projevů psoriázy nehtů - dolíčkování, leukonychie, červené skvrny v lunule (nehtový měsíček), drolení - tak, aby zvolené škála co nejvíce odpovídala stavu pacienta. Zvolte závažnost postižení jakýmkoliv z následujících projevů psoriázy nehtů - onycholýze, subunguální hyperkeratóza, „olejové“ (žlutohnědé) skvrny, třískové krvácení - tak, aby zvolené škála co nejvíce odpovídala stavu pacienta.
levá ruka levá ruka Palec
01234
01234
Ukazovák
01234
01234
Prostředník
01234
01234
Prsteník
01234
01234
Malík
01234
01234
levá noha levá noha Palec
01234
01234
Ukazovák
01234
01234
Prostředník
01234
01234
Prsteník
01234
01234
Malík
01234
01234
pravá ruka pravá ruka Palec
01234
01234
Ukazovák
01234
01234
Prostředník
01234
01234
Prsteník
01234
01234
Malík
01234
01234
pravá noha pravá noha Palec
01234
01234
Ukazovák
01234
01234
Prostředník
01234
01234
Prsteník
01234
01234
Malík
01234
01234
NAPSI skóre:

Informace o NAPSI

NAPSI (Nail Psoriasis and Severity Index) je index umožňující objektivně vyjádřit stupeň závažnosti psoriázy nehtů.

Nehet je pomyslnou horizontální a vertikální čárou rozdělený na čtyři kvadranty. U každého nehtu je posuzována psoriáza matrix (zárodečné části nehtu) a lůžka nehtu.

Psoriáza matrix je hodnocena podle přítomnosti jakéhokoliv z následujících projevů psoriázy nehtů v jednotlivých kvadrantech:
 • dolíčkování
 • leukonychie
 • červené skvrny v lunule (nehtový měsíček)
 • drolení
podíl postižení u daného nehtu je vyjádřený následující škálou od 0 do 4 přičemž:
 • 0 = žádné postižení
 • 1 = přítomno na 1/4 nehtu
 • 2 = přítomno na 2/4 nehtu
 • 3 = přítomno na 3/4 nehtu
 • 4 = přítomno na 4/4 nehtu
Psoriáza lůžka je hodnocena podle přítomnosti jakéhokoliv z následujících projevů psoriázy nehtů v jednotlivých kvadrantech:
 • onycholýze
 • subunguální hyperkeratóza
 • „olejové“ (žlutohnědé) skvrny
 • třískové krvácení
podíl postižení u daného nehtu je vyjádřený následující škálou od 0 do 4 přičemž:
 • 0 = žádné postižení
 • 1 = přítomno na 1/4 nehtu
 • 2 = přítomno na 2/4 nehtu
 • 3 = přítomno na 3/4 nehtu
 • 4 = přítomno na 4/4 nehtu

Pro každý nehet se sečte skóre psoriázy matrix a lůžka; nejvyšší bodové hodnocení NAPSI pro jeden nehet je 8, pro všechny nehty rukou a noh je to 160 (nejnižší skóre je 0).

Využití NAPSI:
Index NAPSI se nejčastěji využíván ve studiích jako měřítko účinnosti daného léku a představuje ekvivalent stupnici PASI používané pro kožní léze. Psoriáza nehtů nepostihuje nevyhnutelně všechny prsty na nohou a rukou. Někdy můžou být léze přítomné jen na jednom nehtu.