NAPSI kalkulátorInformace o NAPSI

Skóre pro psoriázu matrix Skóre pro psoriázu lůžka Celkem

Zvolte závažnost postižení jakýmkoliv z následujících projevů psoriázy nehtů - dolíčkování, leukonychie, červené skvrny v lunule (nehtový měsíček), drolení - tak, aby zvolené škála co nejvíce odpovídala stavu pacienta.


Zvolte závažnost postižení jakýmkoliv z následujících projevů psoriázy nehtů - onycholýze, subunguální hyperkeratóza, "olejové“ (žlutohnědé) skvrny, třískové krvácení - tak, aby zvolené škála co nejvíce odpovídala stavu pacienta.

levá ruka Palec
Ukazovák
Prostředník
Prsteník
Malík
levá noha Palec
Ukazovák
Prostředník
Prsteník
Malík
Hodnotící škála Hodnotící škála
pravá ruka Palec
Ukazovák
Prostředník
Prsteník
Malík
pravá noha Palec
Ukazovák
Prostředník
Prsteník
Malík
Hodnotící škála Hodnotící škála
NAPSI celkem