EASI kalkulátor

Informace o EASI
plocha postižení závažnost postižení faktor skóre
Označte plochu postižení dané oblasti těla dle uvedené procentuální škály. Zvolte závažnost postižení jednotlivých charakteristik atopické dermatitidy pro danou oblast těla tak, aby zvolená škála co nejvíce odpovídála stavu pacienta.
0123
0123
0123
0123
0.1
0123
0123
0123
0123
0.2
0123
0123
0123
0123
0.3
0123
0123
0123
0123
0.4
EASI skóre:
EASI 50:
EASI 75:
0 = žádné známky atopické dermatitidy
0,1–7 = mírná forma
7,1–21 = středně závažná forma
21,1–50 = závažná forma
50,1–72 = velmi závažná forma

Informace o EASI

EASI (Eczema Area and Severity Index) je index umožňující objektivně vyjádřit tíži atopické dermatitidy a plochu postižení kůže.

Tíže atopické dermatitidy je hodnocena pomocí následujících čtyř charakteristik:
 • erytém,
 • papuly/plaky,
 • exkoriace,
 • lichenifikace;
přičemž jejich podíl postižení dané oblasti těla je vyjádřený následující škálou od 0 do 3:
 • 0 = žádné postižení
 • 1 = mírné
 • 2 = střední
 • 3 = těžké
Plocha postižení je hodnocena v procentech dle následující škály:
 • 0 %
 • < 10 %
 • 10–29 %
 • 30–49 %
 • 50–69 %
 • 70–89 %
 • 90–100 %
Přítomnost výše uvedených atributů (erytém, papuly/plaky, exkoriace, lichenifikace a procentuální plocha postižení kůže) se sleduje na čtyřech oblastech těla:
 • hlava
 • horní končetiny
 • trup
 • dolní končetiny

Nejvyšší bodové hodnocení EASI skóre je 72 a nejnižší 0.