PASI kalkulátor

Informace o PASI
plocha postižení psoriázou závažnost postižení faktor skóre
Označte plochu postižení dané oblasti těla dle uvedené škály (metoda dlaně). Zvolte závažnost postižení jednotlivých charakteristik výsevu psoriázy pro danou oblast těla tak, aby zvolená škála co nejvíce odpovídála stavu pacienta.
počet dlaní
01234
01234
01234
0.1
počet dlaní
01234
01234
01234
0.2
počet dlaní
01234
01234
01234
0.3
počet dlaní
01234
01234
01234
0.4
PASI skóre:
PASI 50:
PASI 75:
PASI 90:

Informace o PASI

PASI (Psoriasis Area and Severity Index) je index umožňující objektivně vyjádřit tíži psoriázy a plochu postižení kůže.

Tíže psoriázy je hodnocena pomocí následujících tří charakteristik:
 • erytém,
 • indurace,
 • deskvamace;
přičemž jejich podíl postižení dané oblasti těla je vyjádřený následující škálou od 0 do 4:
 • 0 = žádné postižení
 • 1 = mírné
 • 2 = střední
 • 3 = výrazné
 • 4 = velmi výrazné
Plocha postižení kštice je hodnocena v procentech dle následující škály:
 • 0 %
 • < 10 %
 • 10 % < 29 %
 • 30 % < 49 %
 • 50 % < 69 %
 • 70 % < 89 %
 • 90 % < 100 %
Přítomnost výše uvedených atributů (erytém, indurace, deskvamace a procentuální plocha postižení kůže) se sleduje na čtyřech oblastech těla:
 • hlava
 • horní končetiny
 • trup
 • dolní končetiny

Nejvyšší bodové hodnocení PASI skóre je 72 a nejnižší 0.

Využití PASI:
PASI je v řadě studií využíván jako měřítko účinnosti daného léku. Redukce postižení kůže o 75 procent je pak vyjadřována jako PASI 75 a ve výsledcích studií je uváděno, kolik procent respondentů dosáhlo během léčby takového zlepšení.