PASI kalkulátorInformace o PASI

rozsah postižení psoriázou erytém indurace deskvamace faktor skóre
Označte rozsah postižení dané oblasti těla dle uvedené škály (metoda dlaně). Zvolte závažnost postižení jednotlivých charakteristik výsevu psoriázy pro danou oblast těla tak, aby zvolená škála co nejvíce odpovídála stavu pacienta.
počet dlaní
Hodnotící škála
počet dlaní
Hodnotící škála
počet dlaní
Hodnotící škála
počet dlaní
Hodnotící škála
Celkem PASI